IJ. I N JE-I O 1. 5 G8. 84. c. rf. e. 4 0 10 33 23 24 34 3(i 31 32 Als buitengewoon lid is nog toegetreden: Mr. J. G. S. Bevers. Lid van de 2e Kamer, en Lid v. d. Gemeenteraad. Kerkdagen vu. xxv. XXXII. Bladz. Kalender, waaronder uitvoerig opgegeven worden de Roomsch Katholieke Feest- en Kerkdagen Officieele opgaven Naamlijst der Burgemeesters van ’s-Gravenhage» Officieele stukken der vereeniging „Die Haghe”. Statuten Huishoudelijk reglement. Verslag a. Installatie nieuwe leden b. Bezoek St. .Tacobs-toren Groote kerk Groote zaal (Binnenhof) Rustenburg en Zorgvliet Historische kaart door J. Kuyper Aanwinst der Boekerij Ledenlijst 1) L. J. J. H-agebaats, De Ridderzaal van ’s-Graven- liage, {Gedicht) C. H. Peters, Het Kasteel „Die Haghe” (Met afbeeldingen in, en buiten den tekst) Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schubben, Het geschil over het commando van het garnizoen te ’s-Gravenhage, 17851786 Een Engelschman, eereburger van ’-Gravenhage en Rotterdam (Charles Grant, 1813.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 327