X DEPARTEMENTEN van ALGEMEEN BESTUUR. Israëlitische Feestdagen. X XXV 26 27 28 Purimfeest Paschen BINNENLANDSCHE ZAKEN (Binnenhof.) Minister: Mr. .1. P. R. Tak van Poortvliet. (Audiëntie des Zaterdags. 12 uur.) Secretaris-GenéraalMr. II. J. Dijckmeester. S5— 7 8 21 25 30 22 Maart. 21. 22.27 en 28 April. Pinksteren '10 en 11 Juni. Nieuwjaar (5655)1 en 2 Oct. 9 12 -14 16 19 21 22 23 24 25 Groote Verzoendag 10 Oct. Loofhuttenfeest 15, 16 en 22 October. Vreugde der Wet 23 Oct. Hö en Evangelist. Dag van Maria Presentatie. Bescherm feest van Maria. II. Andreas. Apostel. Dag van Devotie. Eerste Zondag van den Advent. Vastendag. Onbevlekte ontvangenis van Maria. Verplichting om Mis te hooren. Tweede Zondag van den Advent. Vastendag. Vastendag. Derde Zondag van den Advent. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Vierde Zondag van den Advent. Vigilie. Vastendag. Kerstmis of geboorte des Heeren. Te vieren als Zondag. II. Stephanus, eerste Martelaar. Te vieren als Zondag. II. Joannes, Apostel Devotie. II.II. Onnoozele kinderen. S3—-—EK T 7 Novemb. H. Willibrordus. Verplichting om Mis te hooren. T 2 Decem.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 32