J. SMULDERS Co., Spuistraat 55, Den Haag. Lithographic-. Papierhandel, Stenipelinrichtiiig. Verlovings- en Huwelijksbrieven, Grootste collectie MENUS. IN DE NIEUWSTE GENRES. VWITBKAAHTEK, Prijs met handleiding f 22.50. i Akkoord Citer. Voorhanden bij den of boek handelaar M. M. C O U V E E, Den Haag. De Akkoord-Citer is hetgoedk. instrument ra v. d. tegenwoordigen tijd. De Akkoord-Citer kan zonder vakkennis bespeeld worden. De Akkoord-Citer heeft een wondervolle lieve toon. De Akkoord-Citer ziet er keurig uit. De Akkoord-< iter is bijzonder goedkoop. De Akkoord-Citer is 51 cM. lang en heeft 24 snaren. De Akkoord-Citer wordt met handleiding en muziek geleverd. De Akkoord-Citer is een instrument voor oud en jong, De Akkoord-Citer kost compleet f12.50. TS g.-S, -g 52 O-G 5-5 ë-at: s!= a s,g 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 330