I Kantoor van Vaste Goederen en Assurantiën. Succursales GRAND CHOIX DE VINS FINS D’ESP AGNE ET DE POR TUGAL, ET DE VINS ROUGES DE TABLE SUPÉRIEURS. Kantoor„WONINGGIDS” (Opgericht 1880.) Voor ’s-Gravenliage, Seheveningen en Omstreken. Woninggids en Information kosteloos. Hofstraat 67. E. KWIERIE. AMSTE R I) A MSpuistraat 225. UTRECHT, Wittevrouwensingel 55a. L E I D E NBreedstraat 54. II Nieuwste plan van’s-Gravenbage met het nieuwe l! i] bouwterrein (Duinoord) en Afstandwijzer /'0,45. Aan jl het kantoor en bij voorname Boekhandelaren verkrijgbaar, jj Bevattende HEERENIIUIZEN VILLA’S enz., ter Verhuur of ten Verkoop aan bovengenoemd kantoor opgedragen. Het Kontoor werkt geheel zelfstandig. "WïJ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 331