Glasverzekering-Maatscliappij, Waarborgkapitaal: HONDERDDUIZEND GULDEN, Keser ven ,op uit11. December 1892 40.000. Opgericht en Koninklijk Goedgekeurd in Ao. 1861. Gevestigd te ROTTERDAM. G. M. A. MAQUELIN, Buitenhof 23, Brandverzekering op Amsterdamsche Beurspolis, bij de „Hollandsche Brand- en Levensverz.-Societeit. Opgericht A°. 1808 te Amsterdam en bij de „Phoenix”. Opgericht A°. 1782, te Londen. Ook Transport- en Levensverzekering bij oude'Maatschappijen. Directeuren en Hoofdkantoren G. M. A. Maquelin. Buitenhof 23, Den Haag. W. P. van der Held, Boompjes 9, Rotterdam. Deze Glasverzekering-Maatschappij, de oudste in Nederland, verzekert tegen schade door breken van Spiegelruiten, Spiegels en andere ruiten door ongeluk, kwaadwilligheid, oproer, enz. NEDERLANDSCHE (bij de Practizijnshoek) naast het Hotel «De Twee Steden». Zeer matige, vaste preiniën bij gunstige voor waarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 342