MOUTON C°., Aandeelen, Obligation en Coiiponblata. Boek- en Plaatdrukkerij ETSEN en PHOTOGRAVUREN. lijd Koper- en Staalgravuren, Serberstraat 5, (Lelepboon ïlo. 55. ’S-GRAVENH AGE, ^Kleurendruk. Jllustratie en Aan de drukkerij is tevens verbonden een Steendruk kerij, ingericht tot alle soorten Lithografisch werk, als: Teekeningen, Reclamekaarten enz. cn legen Üevering binnen den borsf mogebijben concurrcercnde prijken van alle soorfen .’Boe^-, fêanfoor- cn ^andclsdrulwerkcn.?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 345