X X 4Ö RIJKSTELEGRAAF, LI TC. CR. FS. RO. PP. XP. PR. XI). DP. D. ST. RP. EP. ED. van ontvang betaald. Kost den prijs voor S3=-«- Directeur-Generaal J. P. Havelaar. Administrateur M. G. de Bloeme. Hoofd inspecteur A. H. van Thiel, belast met het rekenplichtig beheer. Hoofdingenieur J. M. Collette, belast met het technisch beheer. ALGEMEENS BEPALINGEN. Duidelijk schrift, aanhalingen, verwijzingen, doorhalingen moeten gewaarmerkt zijn. Kunnen worden gesteld in iedere verstaanbare taal, overeengekomen taal of geheimschrift, bij voorkeur echter Nederlandse!), Duitsch, Fransch of Engelsch. Geheimschrift kan slechts uit Arabische letters of cijfers bestaan. Voor verschillende aanwijzingen kan men gebruik maken van de volgende verkortingen Dringend telegram maal -ewoon teleS (3 buitenland. Betaald Dienstelegram. Betaald antwoord. Geldt voor den prijs van 10 woorden. Bij meer woorden zet men RP. (aantal woorden.) RPD. Dringend antwoord betaald. Collationeering betaald. (Ter meerdere zekerheid voor de juiste overseining. Kost'/4gedeelte van een gewoon telegram.) Kennisgeving 10 woorden. Naseinen. Iedere naseining wordt den geadresseerde in rekening gebracht als gewoon telegram. Open bestellen. Post betaald. Bode betaald. Post aangeteekend. f10 cents voor aanteekening.) Bode borg gesteld. Bestelgoed betaald. (Bij enkele spoorwegkantoren, en dan 25 cents bij vooruitbetaling.) Estafette betaald’ Estafette borg gesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 58