A LXI STOOMKASTBADEN. Tien badkaarten - 0.05 - 0.05 - 0.10 De Inrichting is geopend: Des daags S.00 4.00 2.00 - 0.15 - 0.10 f 0.75 - 6.00 - 40.00 - 25.00 Een badkaart 0.75 - 6.00 Van 1 April tot 30 September van ’s morgens 7 ure en van 1 October tot 31 Maart van ’s morgens 8 ure, tot des namiddags 51/2 uur. Een badkaart Tien badkaarten Abonn. voor jaar. Id. id. 1/” id. -1- DOUCHEBADEN. ’f STOOMBADEN. Een badkaart 1.25 Tien badkaarten - 10.00 Leden uit hetzelfde gezin. Eerste lidf 10.00 Tweede id. - 9.00 Derde en volg, leden - 8.00 ZWEMONDERWIJS. Per persoon 6.00 Leden uit hetzelfde gezin ieder - 5.00 Als leden van het gezin worden beschouwd de ouders en de inwonende kinderen tot den leeftijd van 18 jaar, alsmede de bij een onderwij zer inwonende kostleerlingen. KUIPBADEN. Een badkaart f 0.50 ld. voor kinderen. - 0.25 Abonnement 50 badk. - 15.00 ld. 20 id. Id. 10 id. Id. 10 kinderbadk. Als kinderen worden be schouwd zij die den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben. MOEDERLOOGBADEN. Een badkaart f 0.50 liter moederloog- 0.40 Gebruik van zeep per stuk Gebruik van een bad- broek Gebruik van eenbad- costuum - 0.10 Gebruik van een bad laken Gebruik vanverwar- mingtoestel mingtoestel - 0.10 Gebruik van Zemelen - 0.40 Gebruik van zout per kilo Gebruik van soda

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 68