PENSIONS te ’s-GRAVENHAGE: Huizen van den eersten Rang, ’s-Sravenhaagsche fension-^aatschappij Gemeubileerde Apartcmenten met of zonder Pension. ZEER ELEGANT INGERICHTE Nassaulaan 11. Paleisstraat 1. Zeestraat hoek Sophialaan, Javastraat 26. uitmuntende door ruimen bouw en fraaie ligging, op de schoonste punten der Residentie. de verschillende de Maatschappij Nadere inlichtingen te bekomen aan Inrichtingen en aan het Bureau van Nassaulaan 10, (Telephoonnummer 79; ’s-Gravenhage. Bijzonderheden zie pag. LXVII. Salons, giL en Slaapfamers, 23abfamers, Serres. Vrij gebruik van Lift en Télephoon. KORTING VOOR KINDEREN, KAMENIERS EN DIENSTBODEN. '1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 6