-- P A K S C H UI T E N. - LXIII en Amsterdam. M. Boelhouwer e.n .1. Kruijswijk, Amster- damsche Veerkade 7. Dagelijks nam. 4 uur (beh. Zondag.) M. IJ. van Leeuwen, Bierkade 5. Maandag, Woensdag, Vrijdag nam. 4 uur. .1. W. Flippo, Groenewegje 39. Woensdag nam. 4 uur. Alphen. G. van Mnijen. Spui. Woensdag I I uur. Bodegraven. II. Windhorst. Veerkade. Woensdag 40 uur. Delft en Schiedam. W. Spruitenburg Amst. Veerkade 59. Dagelijks nam. I uur (beh. Zondag). A. 11. Maatje, Amst. Veerkade 58. Maandag, Woensdag, Vrijdag, nam. 5 uur. Gouda. T. Stigter, Spui bij de Veerkade. Dinsdag en Vrijdag voorin. 11 uur. Haarlem. Alkmaar. Deventer en Kampen. A. C. Planye, Bierkade 17. Naar Haarlem en Alkmaar. Dinsdag morgen 5 uur: naar Haarlem. Deventer en Kampen, Vrijdagmorgen 5 uur. Leiden. P. .1. en L. Verkoren, Dunne Bierkade 2. Dagelijks nam. hall' 2 (beh. Zondag.) .1. C. de Munck Jr. Spui 243. Dagelijks nam. half 3 (be halve Zondag.) Leidschendam. W. van der Kam. Maandag 1 uur van het Zieke. Loosduinen. Monster. ’s-Gravenzande. Hondshol- redijk en Poeldijk. Koffiehuis De Vink. Loosduinsche weg. Maandag en Vrijdag, nam. 2 uur. Maaslandsluis. H. v. d. Marei. Spui,. Maandagmiddag. Rotterdam. D. Hoogeraad, Amst. Veerkade 28. Dagelijks nam. 3 uur, (beh. Zondag.) C. van der Kwast en A. van Weeghel, Dunne Bierkade. Dagelijks nam. 5 uur (beh. Zondag.) Schiedam. .1. Fiijlink, Lage Nieuwstraat 11. Maandag Donderdag nam. 1 uur van de Bierkade. VV. Spruiteuburg, Amst. Veerkade 59. Vrijdagmorgens uur. j Utrecht. G. Tetenburg, Amst. Veerkade 20. Dinsdag, Don derdag, Zaterdag nam. 3 uur. Vlaardingen. De Willigen, Verschoor en Van Zevener (bij weekbeurt). Maandag 12 uur van het Zieke. 2, Voorburg. Maandag en Vrijdag 1 uur van het Zieke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 70