Levensverzekering-Maatschappij Procureur te het Hoofdbestuur van de Landbouw te ’s-Gravenhage. Statuten en Tarieven Koninklijk goedgekeurd. Kantoor: RAAMSTRAAT 36. COMMISSARISSEN E.L. A. PENN, Commissionair in Effecten te’s-Gravenhage. W. J. VAN SANDICK, Lid van den Gemeenteraad, Dijkgraaf van den Tedingerbroekpolder, te ’s-Gravenhage. P. J. A. TEN HAGEN, Boekdrukker en Uitgever te ’s-Gravenhage. Mr. D. VAN HOUTENAdvocaat en ’s-Gravenhage. S. C. KORTE WEG, Lid van Hollandsche Maatsch. van I Mr. F. W. J. G. SNIJDER VAN WISSENKERKE, Referendaris Depart, van Justitie te ’s-Gravenhage. Mr. D. DE JONGH VAN POLSBROEK, Rijksbftaal- meester te Rotterdam. Geneeskundig Adviseur Dr. A. A. KORTEWEG, te ’s-Gravenhage. Wiskundig Adviseur: J. A. BOOGERD, te ’s-Gravenhage. DIRECTIE J. A. VAN LITH Jzn., Assuradeur te ’e-Gravenhage. Deze Maatschappij verzekert kapitalen, volgens diverse tarieven van 200.— tot 800. Het kapitaal wordt uitbetaald binnen drie dagen na het overlijden of op een bepaald tijdstip volgens Tarief III. Alle inlichtingen te verkrijgen bij de agenten in de ver schillende gemeenten of aan bovengenoemd Hoofdkantoor. Gevestigd te ’S-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 8