25 den lieer J. Tidemanphotographieƫn, portretten en andere merkwaardigheden van verschillende gevers. Verder worden in onze bibliotheek nog vele nummers bewaard van verschillende dagbladen, vooral van Hel Vaderland, bet Dagblad van s-Gravenhage, enz., waarin artikelen voorkomen over onze werkzaamheden, recensies over het Haagsch Jaarboekje, en zoo al meer. Met blijdschap kunnen wij constateeren, dat onze arbeid steeds zeer veel waardeering vindt, en ons Jaarboekje van 1894. den algemeenen bijval in ruime mate heeft ingeoogst. Met oprechten dank voor hetgeen er geschonken is. beveelt de Vereeniging hare bibliotheek bij voortduur in aller mildheid aan. Ook de bibliothecaris zal het oog sluiten voor het gevaar, dat hem boven het hoofd hangt, en alle geschenken dankbaar en met de grootste bereidwilligheid in ontvangst blijven nemen. 1 September 1894. P. ZWART.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 105