NAAMLIJST LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE.” DER J. T. Cremer, Lid Mr. W. Dolk. Dr.TI. .1. de Dompierre de Chaufepiê, Dir. v/h. Kon. Penn.Kab. R. II. Driessen, Gep. Officier der Infanterie. DONATRICE en DONATEURS. II. K. II. Mevrouw de GROOTHERTOGIN VAN SAXEN, geb. Prinses der Nederlanden. Mr. C. P. D. Pape, lid van den gemeenteraad. Mr. .1. P. Vaillant, lid van den gemeenteraad. E ERELEDEN. J. Israëls, Kunstschilder. Jhr. Mr. Th. II. F. van Riemsdijk, algemeen rijks-archivaris. Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, referendaris bij het Departement van Rinnenlandsche zaken. Dr. Th. C. L. Wijnmalen, bibliothecaris der Koninklijke bibliotheek. BESTUUR. A. .1. Servaas van Rooijen, Voorzitter. Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren, Secretaris. Dr. R. Krul, Penningmeester. L. J. J. Hageraats. P. Zwart. Mr. A. E. H. Goekoop. WERKENDE LEDEN. F. de Bas, Luitenant-Kolonel der Huzaren. Jhr. Mr. C. II. Beelaerts van Blokland, Gemeentc-Ontvanger. W. J. Bolderman, Secretaris van het Armbestuur. Mr. L. de Brui.in. Mr. A. H. II. van der Burgii. P. .1. van der Burgii, Oud-burgemeester. Mr. C. J. E. Graaf van Bijlandt, Lid van de 2e Kamer der Staten Generaal. Fred. Caland, Adjunct-Commies bij het Rijks-Archief. .1. H. Coronel, Amanuensis Kon. Perm. Kabinet. van de 2e Kamer der Staten-Generaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 106