28 D. M. E. de Ridder, de Luitenant Reg. Grenadiers en Jagers. P. du Rieu Fz., Bouwkundig Ingenieur. A. J. Servaas van Rooyen, Gemeente-Archivaris en Directeur van het Gemeente-Museum. Jhr. D. Rutgers van Rozenburg, Secretaris van den Hoogen Raad van Adel. I). F. Scheurleer, Bankier. F. Schiphorst, Jur. Stud, te Schiedam. W. C. Schönstedt, le Luitenant Reg. Grenadiers en Jagers. Mr. .1. B. .1. N. Ridder de van der Schueren, Raadsheer in het Gerechtshof. Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama, referendaris bij het Departement van Buitenlandsche zaken. R. A. W. Sluiter, Lid der Prov. Staten van Zuid-HoJland. A. C. Baron Snouckaert van Sciiauburg, Directeur van het Huis Archief en van de bibliotheek van H. M. de Koningin. W. Baron Snouckaert van Sciiauburg, Volontair aan het Oud- Archief der Gemeente ’s Gravenhage. H. T. van Steeden. H. de Voogd van der Straaten, Boekhandelaar. Jhr. C. W. A. van Sypesteijn, Oud Rentmeester van het Kroon- Domein. R. Tissot. Oud-Burgemeester te Arnhem. Mr. W. N. C. Baron van Tuyll van Serooskerken, Burgemeester van Voorburg. Mr. H. A. van de Velde, Burgemeester van Loosduinen, L. Wichers, Schoolopziener in het arrondissement Delft. M. G. Wildeman, Redacteur van het Gen. Her. Maandblad »de Nederlandsche Leeirw”. Mr. A. de Wit, Oud-Hypotheekbewaarder. .1. L. Wouters, Prof. a. h. Seminarie Hageveld te Voorhout. W. E. A. Wüppermann, Luit.-Kol. b. d. Gen. Staf. Ph. Zilcken. Kunstschilder. P. Zwart, Rector in het R. K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. BUITENGEWONE LEDEN. C. Addink, werkzaam a.h. Dagblad v. Zuid-Holl. en ’s Gravenhage. J. Bax, lid der redactie v/h. Dagblad v. Zuid-Holl. en ’s Gravenhage. Mr. P. M. Beelaerts van Emmichoven. G. G. W. van den Bergh, Regent R. K. Ziekenhuis. Mr. J. G. S. Bevers, Lid van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 108