Levensverzekering-Maatschappij „NEERLANDIA” RAAMSTRAAT 36. Gevestigd te ’sGRAVENHAGE. COM MISSA KISSEN: E. L. A. Penn, Commissionair in Effecten, ’s-Gravenhage. W. J. van Sandick. Lid van den Gemeenteraad, Dijkgraaf van den Tedingerbroekpolder, ’s-Gravenhage. P. J. A. ten Hagen, Boekdrukker en Uitgever, ’s-Gravenhage. Mr. D. van Houten, Advocaat en Procureur, ’s-Gravenhage. S. C. Korteweg, Lid van het Hoofdbestuur van de Hollandsche Maatsch'J van Landbouw ’s-Gravenhage. Mr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkekke, Referendaris aan het Departement van Justitie, ’s-Gravenhage. Mr. D. de Jongh van Polsbroek, Rijksbetaalmeester, Rotterdam. Directeur, J. A. van Lith Jzn., ’s-Gravenhage. Geneeskundig Adviseur, Dr. A. A. Korteweg, ’s-Gravenhage. Wiskundig Adviseur, J. A. Boogbrd, ’s-Gravenhage. De Maatschappij sluit verzekeringen bij overlijden, zoowel met doorloopende als tijdelijke premiebetaling, gemengde verzekeringen, lijfrenten en pensioenen Voorwaarden en tarieven gratis verkrijgbaar ten hare kantore, Raamstraat 36, of bij de Vertegenwoordigers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 10