30 L. U. Rengers van Naerssen. Mr. C. F. J. van Niekerken. Mejuffrouw E. A. A. Ninck Blok. J. J. Oudewater, Kapelaan der St. Jacobuskerk. M. A. E. Phaff, Oud-Luit. Kol. O.I. leger. A. J. H. van Rijn, lid van de Kamer van koophandel en fabrieken. Th. P. C. Sarter, Pastoor te Haarlemmermeer. D. II. Senator, Notaris. N. .1. Smeulders, Deken en Pastoor te Warmond. C. Smulders, Lithograaf. Jhr. W. C. Snoeck. Kapitein der artillerie. Th. Stang, Directeur der Waterleiding. .1. van Stralen, Hoogheemraad van Delfland. Dr. A. O. N. Tellegen, Geneesheer-Directeur van het krank zinnigengesticht. Dr. G. P. van Tienhoven, Lijfarts van H. M. de Koningin, lid van den Gemeenteraad. Dr. H. J. Vinkhuijzen, Med.-Doctor. J. Visser, Ambtenaar ter Gemeente-secretarie. G. W. A. Wildeman, Gep. Majoor der Infanterie. Jhr. W. M. G. Wittert van Hoogland, Rector van het R. K. Weeshuis. CORRESPONDEERENDE LEDEN. A. F. van Beurden, Archivaris te Roermond. Mr. A. C. Bondam, Rijks-archivaris in Noord-Brabant, te’sHer- togenbosch. Frater J. J. van den Elzen, Kanunnik Regulier der Abtdij van Berne, te Heeswijk. Mr. II. O. Feith, Oud-Rijks-archivaris in Groningen, te Groningen. A. J. Flament, Rijks-archivaris in Limburg, te Maastricht. P. .1. Frederiks, te Amersfoort. J. G. Frederiks, te Amsterdam. C. J. Gonnet, Rijks-archivaris in Noord-Holland, te Haarlem. Mr. S. Gratama, alsvoren in Drenthe, te Assen. A. van Lommel. S. J. Huize Mariendaal bij Grave. B. Mets, Minderbroeder conventueel te Hal, bij Brussel. A. baron de Posson, oud stalmeester van wijlen Z. M. den Koning. te Brussel. BODE DER VEREENIGING: H. Leepel, Bazarlaan No. 9Z.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 110