som van van (Om hierlangs af te snijden.) der Vereeniging «Die Haghe.i) .1895. ’s-Gravenhage, Ik verklaar te legateeren aan de Vereeniging «Die Haghev te ’s-Gravenhage, ter beschikking van Heeren Bestuurders, de Te zenden aan één der bestuursleden; zie bladzijde 26 van dit boekje. Aan hen, die de Vereeniging «Die llaghei> bij testamentaire beschikking zouden wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende formule aanbevolen Ondergeteekende, wonende te wenscht toe te treden als Des verkiezende voege, men hierbij Is vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht van successie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 111