8r VOORUIT'. MSv r sl sir^r’^r’^r^TFS: IBJIX Een heilgroet wijden we U, Die Haghe; uw jeugdig leven Bloeit reeds in volle kracht. Wie eerst de fiere leuze, in uw banier geschreven, Van overmoed verdacht, Een korten arbeidsdag, een schaamlen oogst voorspelde. Stond ras verbaasd en zweeg. De dankbre lofspraak, die uw schreden sinds verzelde En altoos hooger steeg, Riep de eedle geestdrift op met keur van bondgenooten, Steeds groeiende in getal. Uw naam heeft wortlen diep in ’thart uws volks geschoten En stormvast staat hij pal. «W. f «nrr»rvn^T^r(7Y<vCT<*i' «f>rvn» «»r>< vnrvr»ru n vr*rvf rtvrvrvtvtvrvfvof vrvfwYfvrrrYtWvrvf'fljrrvrvrvm1»rvts.7vr'rrt/vrYryfvrvrvrYrvrYrYri.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 112