4 VOO Euit! jeugdig leven P. Zwart. EAU DE LA HAYE. R. Gij moogt tevreden zijn, Die Ilaghe: uw Bloeit, reeds in volle kracht, Blijf uw verleen getrouw; veel hebt gij reeds gegeven; Veel meer wordt nog verwacht. Een vruchtbaar arbeidsveld, slechts wachtende op ontginning, Ligt voor u uitgestrekt, Een gloriebaar, waarop het leven zijn verwinning Bij iedre schrêe voltrekt: Een strijdperk, wijd en groot, nooit weigrend u te loonen Met zegekrans en buit. Gij hebt uw kracht getoond; ze is vruchtbaar; blijf ze toonen; Want kracht is plicht. Vooruit! Bij Kon. Besluit van 2 Augustus 1835 werd octrooi verleend voor den tijd van vijf jaren, aan de gebroe ders J. en G. Hartzfeld te ’s-Gravenhage, op de uit vinding der vervaardiging van welriekend water, door hen Eau de la Haye genaamd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 115