18 COBNEMS CORNELISZ. .TOL. EXZ. stukken. Drie dagen later zeilde de Haring uit, die tot hetzelfde smaldeel behoorde. Jehan de Gijsseling, de tweede bewindhebber, vertrok daarna uit Zeeland. Na onderweg een vaartuig met 47 pijpen Madera wijn genomen te hebben, kwam van Geulen met zijn smaldeel half December te Fernambuco, waar Jol met de Otter den 29sten weer uitgezonden werd. Hij kruiste voor Bahia en op de hoogte van kaap Frio tot 29 Maart 1633 en genoot daarop slechts eene korte rust; want de Otter moest deel uitmaken van de scheepsmacht, waarmede Jan Jansz. van Hoorn, in het laatst van April, naar de eilanden en de kust van Middag-Amerika gezonden werd. In haar geheel bestond zij uit de schepen Fama, Middelburg, Gouden Leemt' en Zutphen, de jachten Otter, Brak en 'Nachtegaal, alsmede de sloep Gijsseling. Boven het gewone bootsvolk, werden 250 soldaten ingescheept. Op dezen belangrijken tocht, waaraan Jol een werk zaam deel nam, werd den 15 Juli de stad Truxillo op de kust van Honduras veroverd en gebrandschat, ’s Anderen daags, toen men den gemaakten buit ging bergen, ontstond er door eene onbekend gebleven oor zaak brand, waardoor de stad voor twee derden in de asch gelegd en veel buit vernield werd. Dien ten ge volge borg men slechts 239 huiden. 61/., baaltjes Indigo, 820 pond Sassaparilla, 7 metalen en 3 ijzeren stukken, 3 metalen bassen, 4 klokken en eenige kleinigheden. Voor hetgeen van de stad was overgebleven, liet men slechts 20 pond zilver betalen. Nog roemrijker, ofschoon in de gevolgen tamelijk onvruchtbaar, was de inneming van het sterke S. Fran- cisco-de-Campêche op de kust van Yucatan, Ongerekend meer dan 1000 inboorlingen, vond men in de stad,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 129