HAAGSCH JAARBOEKJE 1895, A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN. Met dlphabetisch register op de jaren 1889 tot 1894. Orgaan der Vereeniging: „DIE HAGHE.” VOOR ONDER REDACTIE VAN ZEVENDE JAARGANG. ’s-GRAVENHAGE MOUTON Co. •1895.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 12