28 Backer Dirks. ORANJE, OOK ZELFS IN ’T SUIKER- B AKKERS WERK. van 7 Jan. 1768). CORNELIS CORNELISZ. JOL, ENZ. hield hij doorgaans verblijf, als hij zich in het vader land bevond? Op deze en andere vragen, moeten wij het antwoord schuldig blijven. Uit het relaas van zijne bedrijven, is echter te zien, dat hij niet zonder reden, zelfs in den vreemde, als een onzer stoutste zeehelden wordt herdacht ’s-Gravenhage, 14 October 1893. By de Erven de Wed. Jacobus van Egmond, op de Reguliers Breêstraat te Amsterdam, is gedrukt en te bekomen: Hand- of Tafelboekje voor Mevrouwen, Juffers en alle die gene, welke genegen zyn tot het maken van Oranje Tabletten en allerlei, zoo nieuw als bekend suikerwerk, Cumberlandjes, Woljfenbuffeitjes, Carolientjes, Oranje- Takjehs en Bloemetjes Suiker, en al wat verder door de konst gemaakt werd De prijs is 6 stuivers, (Holl. Hist. Ct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 139