31 en Willem George Frederik, geb: 1774, JOURNAAL VAN HET HUWELIJK, ENZ. Later Koning Willem I. overl. 1797. Vrijdag 8 October deed de Hertog des voormiddags eene wandeling door de straten van den Haag met de twee jonge Prinsen van Oranje 1), zijnde vergezeld van eene groote menigte volks, welk gezelschap, schoon niet vermakelijk, hem echter niet onaangenaam moest zijn. Eenige onder de gemeente zeide toen, dat het een logen was dat de Hertog naar een kurkentrekker geleek. Ook bezichtigde Z. H. de parade welke Bataillons for meerde en voor hem aftrok met het eersaluut. Hij was gekleed in een paarsche gestreepte rok en had geen degen op zijde. Des avonds werd de Hertog onthaald bij den Ambassadeur van Engeland, welke een souper gaf aan omtrent 160 personen alles was daarnaar gewoonte zeer prachtig ten 10 ure begon de maal tijd en ten twaalf ure of half een ging elk naar huis. Zaterdag 9 October zijnde de verjaardag van des Hertogs vader was er een genoodigt souper van omtrent 50 personen aan ’t Hof. De Hof-Courant van dezen dag meldt op order van de Hof-Commissie het vast gestelde nopens de festiviteiten alsmede dat de rouw, wegens den Hertog van Cumberland, zal worden ge suspendeerd bij provisie. Een verwonderingswaardige uitdrukking. Zondag 10 October bezoekt de Hertog het Natuur- en Kunstkabinet van Z. D. H., des middags omtrent 12 ure. en bleef daar tot ure, voorts ook De Heer Stadhouder was in de Kloosterkerk geweest onder gehoor van den predikant Reguleth, welke zeer krachtig en welsprekend bad ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk. Dit deed mede de predikant Ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 142