t e I BEKNOPTE LEVENSSCHETS BETREFFENDE Dr. k. g. e. mergell. w w -?!*?•/?•? c^-? x Docter Karel Georg Eduard Mergell was gedurende zijne laatste levensjaren eene vrij algemeen bekende Haagsclie persoonlijkheid geworden. Bij goed weder kon men den kloeken en goedigen grijsaard zich schier dagelijks met zijne hooge gestalte zien bewegen door de drukste straten der stad, vrién delijke groeten wisselende met iederen bekende van welken rang of stand ook. Hij was geneesheer met hart en ziel en bleef tot aan zijn einde de geneeskundige praktijk uitoefenen, hoewel het hem ten laatste zwaar begon te vallen. Met al zijne goedigheid was hij toch soms ruw en hard in zijne uitdrukkingen. „Nieuwe klanten kan ik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 157