50 A. W. P. Weitzel. VELDTOGTEN. STAAT van dienst van Mergell, (Karel, Georg, Eduard), Geboren te Felsberg in Nederhessen, den 27n April 1781. Zijn portret, geschilderd door H. J. B. Jolly, werd aan het Gemeente-Museum ten geschenke gegeven, door wijlen den heer J. van Reijerdani, 1894. BEKNOPTE LEVENSSCHETS VAN DR. MERGELL. EFFECTIVE DIENST. 1804 1805 in Spanje in Rusland en Polen in Saxen in Frankrijk bij Waterloo 1806 1807 1808 1809 f 1810 1812 1813 1814 -1815 In dienst getreden als Chirurgijn- élève den '18n Mei 1802 Bevorderd tot Aide Chirurgijn op den 18n Junij '1802 Bevorderd tot Chir. Major op den 3n November '1809 Gecontinueerd als 'le officier van gezondheid bij de mobile armee, den 6n April 1815 In die kwaliteit doorgediend tot den 18n Mei 1817 zijnde het tijdstip zijner benoe ming tot Inspecteur van den geneeskundigen dienst (voor de Noord-Nederl. Provinciën). Bij besluit van Z. M gecontinueerd in bovengemelde betrekking, doch tevens belast met de waar neming der functie van len offic. van gez. bij het hospitaal te Leijden op den In October 1819 Campement bij Zeist Geembarkeerd ter reede van Texel Campagne van Ulm en in Oostenrijk. In Pruissen in Zweedsch Pommeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 161