B 1 |i i BIJ HET FACSIMILE. en houdt 133 bladzijden, recto De resolutie komt voor als volgt: „Den Houve Dorp Scepenen. ^P 999g9POQQ990900PQ9Q99PQP00009g99Q09P9g9P999SQg9P9gOgg992ag9g9£9Q9P9Q9gSg9g9?X WOSMSOMdSOOMSMSOOMftSOMSOSSKflMMMOdSSftMMMSSfiWftMSMOdSSMMWMV 5en Dach Decembris a° XVCLXXIIJ pnts Bailluw ende Schout Hogenhouck Burgemr Elburch Screvelss Jutfaes ende van Wyele Uit het „Memoriael van Resolution van Bailliuw „Schout Burgemren ende gerechte vanden Hage be ginnende Katharine XVCLXXVIJ”, en loopende tot November 1585, reproduceeren we eene enkele blad zijde, niet alleen om aan onze lezers een kleine proeve te geven van het letterschrift uit vorige eeuwen, maar ook omdat deze resolutie een blik geeft in de eigen aardige verhouding tusschen den regeerenden Vorst en de burgerij. Het resolutieboek, het oudste dat in het oud- archief der gemeente wordt gevonden, is in 4°, en verso. op bladzijde 85, en luidt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 181