70 BIJ HET FACSIMILE. Orangien EAU DE BEAUTÉ. Juffrouw Rousset, woonende op de Kalvermarkt in ’s Gravenhage, heeft in Commissie ontfangen en ver koopt L’Eau de Beauté, qui efface les rides, les rougeurs, les taches, les dartres etc. etc. du visage, conserve la peau, et en guerit tous les inconveniens, ainsi qu’on peut voir par le Billet que Ton en distribue gratis. La bouteille coute une Guinee, (’s Grav. Ct. van 11 Jan. 1729). R. „Is geaccordeert datmen de Pe Excie van sa] een gescencke doen van een goet stuck wyns.” De Tresoriersrekening van dat jaar, welke allicht eenige toelichting zou geven, bestaat helaas niet meer. De datum, 5 December, is typisch. Onwillekeurig denken we aan een St. Nicolaasgeschenk, tenzij er op dien dag een gewichtig feit ware geschied, dat een dergelijke schenking kan verklaren. Van 1583 tot Ste Catharina 1584 dienden als Bur gemeesters: Joost Jacobsz. Hogenhouck en Cornells Sybrantsz. van Brederodeals Schepenen: Jacob van Dorp, Frederik van Elburch, Adriaen Screvelsz., Jacob van der Burch, Johan van der Wiele, Mr. Aernt van Jutfaes, Dammas Gout enBlock. Voor ScheveningenSteffen Dircksz. - Salomon van der Houve was Baljuw en Schout en overleed in 1584; hij werd alstoen opgevolgd door Aelbrecht van Egmond. R.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 182