84 KKANKKIJKS KEEK. de Bije bleef bij zijne moeder gehuisvest en pater Matheeus betrok het woonhuis der voormalige Statie in de Nobelstraat. Toch bleven zij tot 1716 de gods dienstoefeningen houden in de kapel van den Portu- geschen gezant. (Bongaerts, St. Teresia-kerk.) In dat jaar echter begonnen zij hun evangelischen arbeid in het hotel van Frankrijk onder den titel ja, van kapelanen van den gezant, maar met al de rechten toegerust van zendelingen der Hollandsche missie. Zoo werd dan de grond gelegd van eene bloeiende statie, later gevolgd door de niet minder bloeiende parochie van St. Antonius, die duizenden en duizenden tot zegen geweest is, en ons ten hoogste dierbaar blijft. Van de paters Jezuïeten, die in de Fransche kapel hebben gearbeid, zijn bekend Adolphus de Bije, 17111757: Franciscus de Castaquere, 1714: Wilhelmus Matheeus, 17141746; Wilhelmus van Wichem, 17461768: Engenius de Wavrans, 17481753; Joannes Priem, 17531759; Bartholom. de Somere, 17591768. Pater van Wichem schijnt pater de Bije als sacel- lanus-major en pastoor te zijn opgevolgd. Pater Matheeus, hetzij door onberaden ijver gedreven, hetzij door al te gedienstige vrienden daartoe aangezet, diende, zonder zijn overheid te raadplegen, een request bij de Staten van Holland in, waarin hij verzocht dat ook hem in den Haag wederom mocht toegestaan worden zijne kerk, d. i. de gesloten kerk tusschen Nobel- en Jufv.-Ida-straat, waar hij nog altoos woonde, voor de geloovigen open te stellen en in ’t openbaar de kerkelijke bedieningen waar te nemen, evenals overal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 196