97 F1ÏANKHIJKS KEKK. dan een halve eeuw, dat de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd was. De kerk was door den architekt Liefland waarlijk artistiek gedecoreerd De band, die de kerk verbond niet Frankrijk, was smaakvol uitgedrukt in de versiering van de tribune der legatie, waar het „hommage a la France” werd omslingerd door de Fran- sche vlag en gedekt door de initialen vanRépublique Frangaise. Nog steeds bleef die band. Immers werd er steeds een Te Deum gezongen op verzoek van den gezant op den verjaardag van den Franschen Souverein, waarbij dan het corps diplomatique tegenwoordig was. Bij den val van het keizerrijk hield dit natuurlijk op. In dezen zomer werd er de uitvaart gehouden voor den president der Republiek Carnot door Z.Exc. Mgr. Lorenzelli, internuntius bij het Nederlandsche hof. Ook betuigde de gezant en zelfs de Fransche Regeering hooge ingenomenheid met het feest der kerk, want de Fransche Regeering schonk een kostbare, met bloemen beschilderde, porceleinen vaas (sèvres), ter hoogte van ruim 1 Mwelke door fraaien vorm en keurige be werking uitmunt. (Residentiebode van 13 October). Toch is Frankrijks kerk geen Fransche kerk, want iederen Zondag ruischt ook daar het Salvam fac reginam nostram voor onze Koningin, en op haar verjaardag jubelt steeds vuriger het „Te Deum”. De feestviering begon op Dinsdag-avond 14 Augustus. Na het lof werd de feest-cantate (woorden van J. Nuijen en muziek van S. J. Knaapen). gezongen, waarvan het tweede gedeelte met begeleiding van koper werd uit gevoerd, onder leiding van den gevierden directeur van het hoogst verdienstelijk zangkoor F. Ogier. Dit werk is van zeer groote muzikale waarde, en ver dient nog meermalen herhaald te worden. De bezielde 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 209