102 Jahacob Abenacar M. Hebniquez Pimentel. WIE ER IN 1715 IN HET VOORHOUT WOONDE, ENZ. hoog op de maatschappelijke ladder. Voor kunst hadden zij veel over. Ik heb daarvan een schets gegeven in mijne Ge schiedkundige aanteekeningen betreffende de Portu- geesche Israëlieten in Den Haag en hunne Synagogen, in 1876 aldaar uitgegeven bij Gebroeders Belineante. Daarin vindt men ook een en ander wat op het ker kelijk leven der Haagsche Portugeesche Israëlieten, zoo vroeger als nu, betrekking heeft. Wat hunne verschillende synagogen betreft, waarnaar de heer Servaas Van Rooijen vroeg, daarvan laten wij hier ten slotte de opgave volgen: 1 698 in een particulier huis van Veiga, aan de Bierkade. 1703, omstreeks, verplaatst naar de Wagenstraat. 1708 verplaatst naar de Kasuariestraat. 1726 nieuwe synagoge over de Maliebaan (de, thans nog bestaande aan de Nieuwe Prinsessegracht, genaamd Honendal (Gunst aan de Armen). 1730 particuliere synagoge, opgericht door Jacob Pareyra in het Korte of Nieuwe Voorhout aan de Oostzijde. Deze synagoge droeg den naam van „Beth Jacob” (Huis Jacobs, naar den voornaam van gemelden Jacob Pareyra. 1743 Vereeniging van Honendal, aan de Nieuwe Princessegracht, met Beth Jacob. Sluiting van laatst- gemelde synagoge. Den Haag, 1 Mei 1894.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 214