1837 1814 1824 117 DE RIJKSGIETERIJ, ENZ. 1704. Cornells en Jan Crans. Met de keuring en beproeving van het geschut was de 2de kapitein der artillerie en genie G. P. Versteegh belast. Na de inlijving van het koninkrijk Holland bjj het Fransche, keizerrijk werd het beheer der gieterij op Fransche wijze gevoerd; van 12 Aug. 1812 tot 23 Mei 1813 stonden de werkzaamheden stil. Sedert de oprichting van het koninkrijk der Neder landen hebben als directeuren, proefmeesters of onder directeuren der geschutgieterij, de volgende officieren gefungeerdDirecteuren:2) P. In de Betou, kolonel. A. van Oostee, generaal-majoor. H. Muller, generaal-majoor. H. Muller, generaal-majoor. D. de Boer, onder-directeur. luitenant-kolonel. L. F. Maritz, gieter. Aan de G-eschiedenis der. Nederl. Artillerie door F. H. W. Kuypers, 'u o x':: i we 1 1665. Oprichting geschutgieterij den Haag. Coenraad Wegewaart, overl. 1669. aangesteld op het contract Johan Oud&rogge, van Rotterdam Adrianus Crans. Cornelis Crans, ob. Oct. 1750. Jan Crans, broeder van Cornelis. Ontslagen 24 Febr. 1755. Feldhafer, meesterknecht. 17551770. Jan Verbrugge, gieter te Enkhuizen Creutznach ob. alhier 20 Febr. 1773 voor Maritz. 1773. Jean Maritz van Burgdorf, overl. 28 Jan. 1807, kanton Bern, zoon van Samuel. 2) Be heer W. Baron Snouckaert van Schauburg was zoo beleefd deze lijst eenigszins aan te vullen. In ’t bijzonder betuig ik mijn warmen dank aan den Heer M. O. Wildeman, die voor een groot deel de ge gevens omtrent de familie Maritz ordende en bewerkte. (De Schrijver). Nijmegen 1874. ontleenen we nog de volgende namen, feiten, en data 1665. Oprichting geschutgieterij den Haag. 1690. Opgeheven Kloosterkerk. Coenraad Wegewaart. overl. 1669. zijn zoon Willem; bij resolutie van 19 Aug. 1669 aangesteld op het contract van 18 Dec. 1626. Johannes Nieuwpoort. eerste nieuwe stichting, werd opgevolgd door van Rotterdam 1724. 1730. 1745.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 231