118 DE BIJKSGIETEBIJ, ENZ. van Verschuert kapt, ond.-directeur. 1841 W. A. Bake, kolonel-directeur. 1). de Boer, luitenant-kolonel, onder-directeur. L. F. Maritz. gieter. B. F. Bn, van Verschuer, geattacheerd. 1842 D. de Boer, luitenant-kolonel, directeur. L. F. Maritz, gieter. B. F. Bn. 1843 D. de Boer, kolonel, directeur. 1844 M. H. Steenberghe, generaal-majoor. 1852 W. F. Heijdenreich, generaal-majoor. M. H. Steenberghe, generaal-majoor. 1853 W. F. Heijdenreich, generaal-majoor. F. A. E. Meijl, generaal-majoor. 1856 C. F. van Meurs, kolonel. F. A. E. Meijl, generaal-majoor. 1857 C. T. van Meurs, kolonel, belast met de functiën van directeur. 1858 C. Daneels van Wijkhuize, generaal-majoor. 1859 G. Daneels van Wijkhuize, generaal-majoor, belast met de functiën van directeur. In het offlciers- boekje 1859 genoemd: „’s Rijksgieterij van metalen geschut.” 1861 F. A. T. Delprat, kapitein. (Hier wordt de in richting genoemd: „’s Rijksgieterij van bronzen geschut Deze kapitein wordt belast met het toezicht enz.; wordt majoor in 1864, was in 1858 onder-directeur. 18S7 R. A. W. Sluiter, kapitein. In 1869 wordt deze inrichting genoemd „Geschutgieterij te ’s Gra- venhage’’wordt vermeld als directeur van ’s Rijks gieterij van bronzen geschut in Naam- en Ranglijst 1872, Majoor 1874, luitenant- kolonel 1878.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 232