126 DE KIJKSGIETERl.T, ENZ. vorm geheel bekoeld is, moet het gietstuk vorm worden ontdaandaartoe bestaat de de lengte uit verschillende helften, die en spieën het gietstuk de temperatuur van het bad wordt bepaald door een Calorimeter: men schept daartoe een kleine hoeveelheid brons uit den oven en giet dit in een vooraf gewogen hoeveelheid water van een bepaalde temperatuur, waarna men de stijging van den thermometer waarneemt en het gewicht van liet in t water gegoten brons bepaalt volgens de formule van Regnault is dan direct in tabellen de temperatuur van het brons opgenomen. Het gieten heeft, ter bevordering van de snelle af koeling, plaats in dikke ijzeren schaalvormen, Coquilles genaamd, en tevens, om den druk van de vloeibare massa te bevorderen met verloren hoofd. Nadat het metaal in den van den coquille over door ’t losmaken van bouten loslaten. Vervolgens wordt het verloren hoofd afgesneden en het gietstuk op de boorbank gebracht om te worden opgeboord tot een afmeting die ongeveer één cM. minder is dan ’t gewenschte kaliber; de ruwe gietkorst wordt na ’t boren zooveel afgedraaid dat de buitenlaag con- sentrisch wordt met de ziel. Nu moet de vuurmond worden opgeperst tot het gewenschte kaliber: dit geschiedt door een hydraulische pers van groot vermogen, waarmede men achtereen volgens 12 stalen stempels van opvolgende grootte door de ziel perst; de buskruitkamer en de ligplaats van het projectiel worden, omdat ze grootere afmetingen hebben, door middel van andere stempels opgeperst, nogmaals opgeboord en opnieuw geperst en gepoleerd. Dit persen van het brons heeft plaats, om het weer standsvermogen van den vuurmond te vergrooten „het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 240