127 DE RIJKSGIETERIJ, ENZ. metaal wordt sterk uitgerekt’’, de molekulen zijn naar buiten gedrukt en oefenen steeds een spanning naar binnen uit, bij liet schieten moet dus eerst die negatieve spanning worden overwonnen, alvorens de verschillende metaallagen door den gasdruk kunnen uitwijken. Een op deze wijze vervaardigden vuurmond, noemen we een staalhard bronzen vuurmond omdat ze. wat betreft het weerstandsvermogen tegen den gasdruk, niet be hoeven onder te doen voor het stalen geschut Na het persen wordt de inwendige ruimte van den vuurmond in de lengte-richting van gleuven voorzien op de trekbankdeze gleuven (trekken genaamd), zijn ondiep, hebben gewoonlijk een schroefvormig verloop en dienen om het projectiel, bij het schieten, door den vuurmond te geleiden en alzoo aan het projectiel een vaste baan te verzekeren. Nadat het kanon getrokken is, wordt het weder op maat afgedraaid, de tappen en tapborsten worden af geschaafd en geprofileerd; de koperen zundgattap wordt aangebracht; de ligplaats van het sluitstuk geboord en geschaafd en den vuurmond verder voorzien van die onderdeelen die hem tot het oorlogswerktuig van onzen tijd maakt. Alsnu wordt de vuurmond in de geschutgieterij te ’s Gravenhage zelf aan een gestrenge keuring onder worpen wat betreft geschutmetaal, afmetingen, juistheid van constructie en gietgebreken en door de commissie van proefneming met eenige schoten op gasdichtheid beproefd. Ofschoon we ten volle de verdiensten erkennen van de grondleggers der geschutgieterij, toch moeten we erkennen dat de Maritzen ons bronzen voorlaadvuur- monden van betrekkelijk weinig weerstandsvermogen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 241