133 DB KIJKSGIETERIJ, ENZ. van den Luit.-Generaal der Artillerie de St. Dédier te Lyon, door Maritz aan den Koning van Frankrijk het aanbod gedaan om met zijne machine en alle andere benoodigdheden tot het boren van geschut naar Lyon. Perpignan, Metz of Straatsburg te komen, teneinde het geschut aldaar zijne nieuwe bewerking te doen ondergaan. Hij bedong daarbij voor zich en zijne familie, toen bestaande uit vrouw en drie kinderen, volle ge wetensvrijheid en het recht om niemand, wie ook, zonder zijne toestemming in de werkplaats toe te laten, en tevens dat bij onverhoopt overlijden, zijne zoons on- middelijk in zijne plaats zouden treden Deze aanbieding had voorzeker de oproeping der Fransche regeering in 1734 ten gevolge. Dat het werk van vader en zoon hoogst verdienstelijk was, blijkt o. a. uit het copie van een brief den 19 Sept. 1735 uit Lyon geschreven: „L’épreuve de Mossieurs Maritz finit hier entre 4 „et 5 heures; on amena la dernière pièces de 12 a la „fonderie avec une courone de fleur et un bouquet a „la lumière qui ne set pas Elargy ou aurois de la peine „dij mètre Un poy de dans quand elle fut a la maison „les tinballes et trompetes venre donner des serenades „et la bande des violon et basse et les tambour de la „ville, le Géneral a été trés content, il na pas voulu „que Ion tira davantage la pièces elle a tiré mille et „quarante troi coup on a tiré tou les jour 100 coup „jusque a 110 depuis 5 heure du matain jusque a 5 „heure du soir on la va sizelé car on pretans quelle „servira plus quelle a fait elle na pas bougé d’un „cheux de tête on la va envoyer a Parij apres quelle „sera sizelé.” Johannes Maritz stierf in 1743 te Genève.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 247