135 DE KIJKSGIETER1J, ENZ. VI. Samuel Maritz beroemd geschutgieter, geboren 20 en gedoopt 24 Juli 1705, huwt in 1731 te Genève Anna Mussard. Hij sterft te Bern 19 Juni 1786; uit dit huwelijk kwamen 7 kinderen 1. Samuel Daniel Maritz, geboren te Genève 25 Jan. 1753 (Peters bij den doop waren: Daniel Thiffelij, Intendant van ’t arsenaal en Samuel Ott, Kolonel der Artillerie te Bern). Hij overleed te Bern in 1759. 2. David Maritz, geboren 19 April 1746. Hij was 16 Mei 1775 te ’s Gravenhage gehuwd met Theodora Ernst uit Delft, en overleed te Leiden in 1827 als Directeur der ge weerfabriek te Culemborg. Zij hadden vier kinderen. 3. Anna Maritz, geboren te Genève 8 Dec. 1744; zij stierf in 1752. 4. Ludovica Margaretlia Maritz, geboren te Genève in Maart 1742; zij huwde in 1774 Gidéon Esquivillon te Genève, en overleed kinderloos. 5. Elisabeth Maritz, geboren 22 Nov. 1740; zij huwde te Straatsburg, in 1760, Johan Georg Rasp en over leed in 1804. 6. Johannes Maritz (zie VII). 7. Jacobus Maritz, geboren in Juli 1732, sterft te Genève 15 Maart 1738. Samuel Maritz werd door de Fransche regeering aangeboden om als opvolger van zijn broeder Johannes in de geschutgieterij te Douaij op te treden. Hij moest dit echter van de hand slaan uit hoofde zijner zwakke realen of f' 11.000 opbracht. In 1785 onttrok hij zich geheel aan den arbeid en leefde op zijn landgoed La Barollière bij Lijon gelegen, alwaar hij 12 Mei 1790 overleed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 249