138 DE KIJKSGIETEEIJ, ENZ. Tot zijn dood. 28 Jan. 1807, beheerde hij de geschut gieterij en werden door hem meer dan 3000 stukken voor s’ lands dienst gegoten in de 34 jaren die hij als bestuurder aan de inrichting mocht doorbrengen. Reeds in 1806 waren zijn beide”zoons Louis Ernest en Jean George A médée tot Adjuncten ‘s lands geschutgieters aangesteld en traden in de plaats van hun vader onder de firma L. E. en J. G. E. Maritz. Johannes Maritz was op 13 Juni 1773 gehuwd met Jacoba Gosse; uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren n. 1. 1. Louis Ernest Maritz (zie VIII). 2. Margaretha Elisabeth Maritz geb. 1775. 3. David Jean Emanuel Maritz, geb, 1777, huwde in 1799 zijn volle nicht Theodora Rodolphina Maritz. 4. Dorothée Fréderique Maritz geb. in 1778, huwde in 1795 met Th. A. Holland, notaris te 's Gravenhage zij sterft 1798. 5. Frédéric Benjamin Maritz, geb. in 1780, sterft 28 Febr. 1814. 6. Bartholomée Edouine Louise Maritz. 7. Jean George Amédée Maritz geb. 1783, huwde Maria Benjamina van de Polder. Hij was eerst geschut- gieter te ’s Gravenhage en vervolgens te Straatsburg, alwaar hij overleed in 1839. 8. Anna Albertine Maritz geb. in 1786, huwde met Cornells van der Vliet Pzn., makelaar te Amsterdam. 9. Guillaume Jacob Louis Maritz geb. 1789. VIII. Louis Ernest Maritz geboren te’s Gravenhage 21 Febr. 1774 zette met zijn broeder met ijver en nauwgezetheid de door zijne vaderen met vrucht geëx ploiteerde industrie voort. Zij gaven dan ook weldra blijken, dat de hen op-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 252