140 DE ItIJKSGIETERIJ, ENZ. Toen Napoleon in 1811 dan ook een vluchtig bezoek aan de Hofstad bracht, verzuimde hij niet de geschut gieterij in oogenschouw te nemen en betuigde hij de gebr. Maritz zijn hooge tevredenheid, hen tevens de vervaardiging van twee kanonnen van 48 pnd. op dragende. Na het vertrek zijns broeders naar Straatsburg zette Louis Ernest de werkzaamheden alleen voort tot het jaar 1825 toen zijn zoon Jean Jacques (geboren te ’s Gravenhage 14 Febr. 1797) gewezen leerling der Polytechnische school te Parijs, die reeds eenige jaren een werkzaam aandeel in de zaken had genomen, door een overeenkomst met het Ministerie van Oorlog, als medebestuurder optrad en de zaak onder de firma Maritz Zoon werd voortgezet. Jean George Amédée Maritz. geb. te ’s Gravenhage 28 Febr. 1784 deelde terecht in den roem dien van de firma L. E. J. G. E. Maritz uitging en nam in 1812 het aanbod van den Franschen Minister van Oorlog aan om in Straatsburg het beheer der geschutgieterij op zich te nemen. Van hem is verder weinig bekend hij overleed in 1839. VUL Louis Ernest Maritz, huwde in 1796 met Cornelia Maria van Wijck en had 7 kinderen n. 1. 1. Jean Jacques Maritz, die volgt IX. 2. Adrien Guillaume Marie Maritz. 3. Frédéric Benjamin Edouard Maritz. 4. Félix Maritz. 5. Edouard Maritz, geb. 28 Jan. 1803. 6. Anne Louise Jeannette Albertirie Maritz, geb. 7 Oct. 1805. 7. Georgine Jeannette Maritz, geb. 14 Juni 1807.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 254