153 HERINNERINGEN AAN, ENZ. spiegel, welke de J) In het G-ern. Museum te ’s-Gravenhage berusten onder nommer 341. o. a. eenige diamantjes, afkomstig van dien brand, en door den Heer Dutalis uit de puinhoopen opgedolven (Red.) nauwelijks den tijd om zicli te kleeden en alsdan te vluchten naar den Minister van buitenlandsche zaken, baron de Vogel. De kinderen, onder wie ook Willem 111, die nog slechts driejaren oud was, werd door den kroon prins in veiligheid gebracht Geheel het hotel werd vernield. De vlammen grepen zelfs het paleis der generale staten aan. Daar het water allerwege bevroren was, kon men aan geen blusschen denken. De schade werd gerekend op 3,000.000 gulden. De prinses van Oranje verloor het grootste gedeelte barer ju weel en en haar zilverwerk. In 1823 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw paleis, dat onder de leiding van den architect van der Straeten werd voltrokken. De kamers der staten-generaal stemden voor een millioen gulden, doch in werkelijkheid kostte het 2,200,000. Uitwendig was het eenvoudig, doch niet zonder smaak; van binnen was het ingericht met koninklijke pracht. Twee sierlijke trappen met kostbare bronzen leuningen leidde naar de vertrekken van den prins en de prinses. Die van den prins waren geheel bedekt met zeldzaam marmer en hadden uitzicht op het park. Het huisraad wordt geschat op eene waarde van 10 millioen gulden. In de audiëntiezaal stond tusschen de twee ven sters een tafel, uit één stuk malachiet vervaardigd, welke terecht als een meesterstuk werd beschouwd. Een fijn gebeeldhouwde vaas van dezelfde stof versierde het midden der salon, Deze geschenken van den keizer van Rusland, vader van de prinses van Oranje, worden ge schat op ongeveer 150.000 gulden. Rood fluweel, met gouden franjes dekte de muren; een s 11 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 267