ƒ7.—16.—0 164 EEN BUURTFEEST VAN 12 SePT. 1691. zich toen met een dato verteert op den 18 Augustus. - 2.— 8.—0 - 7.— 0.—0 als den vorigen dagook zullen er wel eenigen wegge- bleven zijn; zij bijvoorbeeld, die al te veel hoofdpijn hadden; de post hierover luidt: nog voor een dagh nageteerd 30. Ook hebben zij zich toen niet een minder soort drank tevreden gesteld, en kalm zitten kaarten; de werking van den wijn is echter niet uitgebleven. Daal de nieesten nog al beverig waren, zijn er dien dag niet minder dan 18 glazen gebroken, dat op zoo’n kleine hoeveelheid menschen nogal wat zeggen wil. De post luidt Noch voor kaerten en brandewijn en suijker en 18 glazen gebroken, komtf 5.18. Dat de buren, behalve om te maaltijden, wel eens meer bij elkaar kwamen in den Hove van Holland blijkt uit de twee posten nog op dezelfde rekening voorkomende. noch voor somma noch verteert op den 21 dato noch extra aan banket Somma f 475.12.0 Dat de kastelijn bovengeschreven som in dank ont vangen heeft, spreekt uit het onderschrift. Bekenne hier van ten danck voldaen te sijn actum hage den 7 Octob. 1691. (was get:) Willem Marijnies. W. S. v. S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 278