3 lllk ^L= igl B OUD-HOLLANDSCHE KUNST II. ^Ss2W- go Ml '5 afcwrfs; r3 &0®®So SI IBI Ji- J?< JL A Js^sK AJL JL. Jt. «st. 3<>tir^»tr>/^¥r<rvi^r*ryry^vrvr>rvrvrvfYrTr»rvrv(vjv<-.rYrrrv?vr''rY(>Yr«rvrvi*vrvrYr»r*r«<vr*'>vrvrrr<rTrtrvrvrvrvfY^vS,rYrvrv^vr«rvr L’organisation des communes au moyen age constitue une innovation, oü l’esprit d’in- dépendance, si vif chez les Germains, s’allia aux idees d’ ordre et de réglémentation pro- venant de la legislation Romaine. Alphonse Wauters: Les Libertes Commu- nales. Ire partie p. 23. In de geschiedenis van de ontwikkeling van ons volksbestaan, zijn er weinig feiten in hun gevolgen werkelijk van zoo belangrijken invloed, als het ontstaan onzer steden, waardoor als ’t ware een nieuw maat schappelijk tijdperk is voorbereid en tot stand gekomen. Die steden toch, hoezeer eerst weinige in aantal en die weinige hoogst bescheiden van afmeting en hoogst primitief van woning- en kerk-bouw en meerendeels slechts met aarden wallen en eene gracht, of wel, enkel met eene gracht en eene palisadeering of met eene planken-muur (zooals Groningen ten jare 1110) omgeven, die steden, zij waren in haren tijd de centra van handel en verkeer, de locale bestuurs-zetels, zoowel markt- en opslag-, als toevlucht- en wijk-plaatsen tevens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 279