169 OUD-HOLLANDSCHE KUKST 3) Les villes de la Lombardie et de la Toscane avaient après leur separation de l’empire Grec, la même constitution municipale, avec des consuls, étant les représentants d’une sorte de souveraineté urbaine, qui se personifiait en eux, comme a Pise, a Florence, a Milan et a G-ênes. Evenals in Lombardije, alwaar sedert de Xde eeuw tijdens het bestuur der bisschoppen de meeste steden zooals Genua, Milaan. Pavia, Venetië en Verona, oijna eene volkomen vrijheid genoten, hadden ook vele steden in Zuid-Frankrijk nog iets van het Romeinsche Régime municipal bewaard, Bourges o. a. had in de Vilde eeuw nog „des families sératóriales.” Zie Victor Duruy. Ilistore de 1’Europe, p. 401. 2) Tot „Romeinsch burger” verklaard te worden, dat was, hoezeer in anderen zin, ook in latere eeuwen nog eene hooge onderscheiding-, die o. a. ten deel viel aan onzen Hubert Goltzius, den schilder, dichter en penningkundige, wien, wegens zijn werken over de munten en medailles van het Roomsche Keizerrijk, bij Senatus Consulte, gedag- teekend van het Capitool. Ie VII des Ides de mai 1567, den titel van. „Romeinsch burger” werd vereerd. Zie A. Schoij, Ilistoire de l’influence Italienne sur 1’Architecture des Pays-Bas. p. 142. sche leest geschoeid was. (A.Thiery, Récits Mérovingiens. I. p. 258.) Het was die oud-stedelijke vrijheid, en dat oud stedelijke zelfbestuur, dat met de Xldc eeuw overal en vooral ook ten onzen begon te herleven, trouwens het Romeinsche burgerschap en de Romeinsche vrijheid. 2) zij waren zelfs vier eeuwen na de Romeinsche over- heersching hier nog zaken van beteekenis, getuige o. m. de bewoordingen, waarin ten jare 821 Eginhard, de beroemde kanselier van Karei den Groote, als abt van het klooster Sint-Servaas te Maastricht een zijner klooster onderhoorigen tot een vrij man verklaarde „Au nom de Dieu, songeant a 1’amour de Dieu et „a la recompense éternelle, j’affranchis mon serviteur „Hubertus de telle manière, qu'il sera et restera libre, „comme s’il avait été procréé et était né de parents libres. „II conservera pour lui la pécule qu’il possède et ce „qu’il pourra dorénavant acquérir. II pourra choisir „oü il voudra un mambour ou défenseur. En qualité

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 283