T X X ■«s® gs«- J A A K T E L LI N G E N. XX De Zonne-cirkel Juli Jan. Febr. Maart April Mei Juni Zons Op- en Ondergang, berekend volgens de breedte van Amsterdam. 52 gr. 23 min. noord. Dagen der maand. 24. 7. ■«SS 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 48 56 05 15 25 37 49 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 12 08 01 52 41 29 15 12 23 35 47 59 11 23 36 48 02 15 27 39 50 07 12 14 21 15 07 57 45 32 18 03 47 31 14 57 41 25 09 53 39 25 13 02 54 48 44 44 46 51 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 45 29 13 56 39 23 07 52 37 23 11 01 52 45 40 39 39 43 7 14 21 28 August. 4 11 18 25 Septem. 1 8 15 22 29 October 6 13 20 27 Novemb. 3 10 17 24 Decenib. 1 8 15 22 29 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 09 20 33 47 01 14 27 40 53 06 18 30 42 54 07 19 31 42 53 03 11 18 22 24 24 Dagen der maand. 15. De Rom. Indictie 28. ’s morgens op u. m. ’s avonds onder u. m. Y ’s avonds onder u. m. Het .laar onzer Christelijke Jaartelling is 1895. der Juliaansche Periode. 6608. der Israëlitische Tijdrekening ’s morgens op u. m. beginnende 10 October 1895 5656. der Turksche Hegira, begin nende 5 Juli 1895 13'13. der stichting van Rome 2648. Zondagletter G. De Epacta Het Guldengetal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 28