178 OUD-HOLLANDSGHE KUNST. Oudste Stedehuis van Dordrecht. den Heyligen Kruijsdach gegeven door Florens de V Graven van Holland, enz., luidend: „Voort so moghen „dese Poorters bi Onsen goeden Oorlove een nieuwe Halle doen maken binnen Dordrecht, ter Poorten Or- „baer, in eene Stede daer ’t Orbaerlichste wesen sal, „aldaer men beneden dat Ambacht van Vleisch ver hopen sal doen, en boven in der selver Halle der „Scepenen-Camer te hantieren, die men in den Raedt „te hantieren pleecht.” „Noch daer toe sullen Zi een vast Steen-huus bi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 292