185 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. vrijheid en lieverlede Naar mate echter die speciaal stedelijke macht, die stedelijke republiekjes, zich van oplosten in den Staat, verminderde ook het enthousiasme voor het bezit, althans voor den bouw, waar noodig, van een grootsch en werkelijk monumentaal raadhuis. Een raadhuis als dat, ’t welk de burgers van Middelburg ten jare 1469 goedvonden te stichten, of dat, ’t welk de burgerij van Amsterdam, in ’t midden der XVIIde eeuw, een Jacob van Campen opdroeg te bouwen, en dat het kapitool van Europa of het achtste wonder der wereld genoemd werd, de bouw van zoodanige monumenten is voorbij, althans in Nederland, waar voor kunst op de stedelijke begroetingen slechts bij hooge uitzondering een klein postje voorkomt. In Engeland, getuige o. m. de Town Hall te Manchester door M. Waterhouse en dien te Glasgow door William Young gebouwd, vinden wij die fiere steden-geest nog het meest, die ook in Frankrijk, te oordeelen naar de raadhuizen te Parijs en te Lyon nog niet geheel is uitgestorven. De raadhuis-toren evenwel, de beffroi, de belfroot of de belfried van weleer, hij heeft in het stede-leven zijn doel en beteekenis van lieverlede geheel verloren eertijds als 't ware de donjon, de burcht der stad, 'j H. Taine zegt in zijn „Voijage en Italië” tome II: „le Palazzo „Publico de Sienne est un massif hötel-de-ville, bon pour resister aux „coups de main et jeter les proclamations a la foule assemblee sur la place. „On en a lancé bien des fois par ces fenêtres ogivales, et aussi des „corps liumains tués dans les séditions. Une bordure de créneaux le „hérisse; la défense, en ce temps-la, se rencontre sous 1’ornement. A sa „gauche, une tour gigantesque élève a une hauteur prodigieuse sa forme „svelte ’et son double rendement de créneaux; e’est la tour de la cité, „qui plante a la cime son saint, son drapeau, et parle de loin aux cites „voisines.” En van Florence, zegt Taine verder: „lei, comme a Sienne, l’ancien hötel-de-ville. le Palais-Vieux, est une

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 299