200 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. werck als boutshouvasten, beugels, cruysbouten, anckernagels, hakenan- ckers, dauwen,winckelhacken, banden, spillen, stengen, loffwerck, ieserwerck aen de hoofden van de doeken ende clepel in de nieuwe clocke bij hen luyden gemaeckt ende clepel van de oude doek vermaeckt326 4 sh. 6 penn. Betaeld aen Claes Cornelisz. burge meester uyt saecke van loot ende sonduyr bij hem tot becleedinge van voorsz. toorn geleverd1413 1 sh. 9 penn. Betaeld aen Andriaen Cornelisz. ley- decker, uyt saecke van arbeytsloon, besteygeren, bekleeden. westzijde dack ende affbrecken leyen25 6 sh Betaeld aen Idem voor 12358 pont loot tegen 15 voor het 1000 pd. en looden pypen daer de reepen doorgaen 205 Betaeld aen Daniel de Clat-Schilder voor het beschilderen van den heden tooren voornoemd en het vergulden van den appel en de vijf weerhanen 71 10 sh. Betaeld aen Pieter Janusz. Palesteyn, burgemeester voor lijnsaed-olie, lood wit ende swartsel bij den voorschr. clat-schilder ten behouve van voorz. toorn bij hem aan huys gehaeld30 11 sh. Betaeld aen Cornells Willemsz. Stolp uyt saecke van 235 wagenvrachten voor steenpuin, zand van den toorn aen als affgevoerd29 7 sh. 6 pum. Betaeld aen Cornells Claesz. Nachte-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 314