201 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. 197 1 p. sh. 6 penn. 22 8 sh 10 12 24 toen (Ano. 1608)Cornells Gerrit Jansz. Zij hadden elk eene wedde daarenboven elk 4 in plaats van 2 gael uyt saecke van bier, innegerekend vracht ende impost86 10 sh. Betaeld aen Arent van Petten, clocke- gieter wonende tot Deventer, voor eene nyeuwe clocke bij hem gegoten ende gehangen is in de stadthuys-toorn overnoemd, wegende 816 ponden, ’t honderd gerekend tot 62 505 15 sh. Betaeld aen Claes Michielsz. leser- cramer voor spyckeren ten mynen huyse gehaeld en aen den toorn ver- besigd Betaeld aen Meester Coenraed, den Geschutgieter, voor 2 nieuwe clocke- pannen, wegende te samen 32 pnd., het pond 14 sh Betaeld aen Cornelis Jacobsz. van Heenvliet, pachter van de Impost van de Waegh. impost op het minste van 12000 pnd. aldaer gewogen Betaeld aen Jacob Andriesz. den Deijl en Adriaen Cornelisz. leijdecker met hun knechts tot vereeringhe en drinck- gelt Betaeld aen de fabriekmeesters van ’s Gravenhage henluijden toegevoucht voor haere extra-ordinaris moeijten gedaen in ’t visiteeren, de wereken van het Stadthuys-Toorn, mitsgaders van eenige andere saecken Fabrijckmeesters waren Quartelaer en van 12 en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 315