X as— T Y Israëlitische Feestdagen. as— XXIII 27 28 Purimfeest Paschen II. Joannes, Apostel Devotie. H.H. Onnoozele kinderen. Groote Verzoendag 28 Sept. Loofhuttenfeest 3, 4 en 10 October. Vreugde der Wet 11 Oct. o 2 7 ‘21 24 30 4 8 -n 13 15 18 20 21 22 24 25 26 —SB 10 Maart. 9, -10, '15 en 16 April. Pinksteren 29 en 30 Mei. Nieuwjaar (5656) 19 en 20 September. ■18 20 21 15 Septem. Feest der zeven smarten van Maria. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag Quatertemperdag. Vastendag. 6 October. Feest van den II. Rozenkrans. 28 H.H. Apostelen Simon en Judas. Dag van Devotie. 31 Vigilie. Vastendag. 1 Novemb. Allerheiligen. Te vieren als Zondag. Allerzielendag. H. Willibrordus. Verplichting om Mis te hooren. Maria Presentatie. Beschermfeest van Maria. II. Andreas, Apostel. Dag van Devotie. 1 Decem. Eerste Zondag van den Advent. Vastendag. Feest der onbevlekte ontvangenis van Maria. Vastendag. Vastendag. Derde Zondag van den Advent. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Vierde Zondag van den Advent. Vigilie. Vastendag. Kerstmis. ï’e vieren als Zondag. II. Stephanos, eerste Martelaar. Te vieren als Zondag. en Evangelist. Dag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 31