X X EÏ3 - DEPARTEMENTEN van ALGEMEEN BESTUUR. XXIV EK— BINKENLAITOSCHE ZAKEN (Binnenhof.) MinisterMr. S. van Houten. (Audiëntie des Zaterdags, 12 uur.) Secretaris-GeneraalMr. II. J. Dijckmeester. JUSTITIE (Plein.) Minister M r. W. van der Kaay. (Audiëntie des Dinsdags, IKj. uur.) Secretaris-Generaal Jhr. Mr. P. J. van Beyma. FINANCIËN (Kneuterdijk.) Minister: Mr. .1. P. Sprenger van Eijk. (Audiëntie: des'Donderdags, 12 uur.) Secretaris-Generaal S. Bartstra. WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID (Binnenhof.) MinisterPh. W. van der Sleijden. (Audiëntie des Zaterdags, 1 uur.) Secretaris-GeneraalJhr. Mr. G. de Bosch Kemper. BUITENLANDSCHE ZAKEN (Buitenhof.) MinisterJhr. Mr. W. Roëll. (Audiëntie des Vrijdags tusschen 2 en 3 uur.) Secretaris-GeneraalMr. G. .1. E. E. Zilcken. OORLOG (Plein.) Minister C. D. H. Schneider. (Audiëntie des Donderdags 1 uur.) Secretaris-Generaal: Mr. J. A. Kramer. MARINE (Lange Voorhout.) Minister: Jhr. II. M. van der Wijck. (Audiëntie des Vrijdags, 11 uur.) Secretaris-GeneraalL. A. Dittlof Tjassens. KOLONIËN (Plein.) Minister Mr. J. II. Bergsma. (Audiëntie des Vrijdags 1 uur.) Secretaris-GeneraalMr. A. E. Elias.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 32