X KABINET DER KONINGIN. HOOGE RAAD VAN ADEL. -- RAAD VAN STATE. XXV der O ye van STATEN-GENERAAL (op 15 November 1894.) 1e Kamer. ALGEMEENE REKENKAMER. VoorzitterE. W. J. Baron Six van Oterleek. Leden W. A. van Rees, G. M. van VliSt, J. L. Becking, Jhr. Mr. S. M. S. de Savornin Lohman, Jhr. Mr. J. A. Sandberg, J. L. Le Bron de Vexel.a. SecretarisJhr. Mr. J. II. van Reenen. DirecteurJhr. Mr. P. II. Gevers Deijnoot. VoorzitterA. Baron Schimmelpenninck van i de Poll en Nijenbeek. LedenMr. W. Baron du Tour van Bellinchave, Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, Jhr. M. P. Smissaert, A. G. baron Snouckaert van Schauburg. SecretarisJhr. D. Rutgers van Rozenburg. Noord-Brabant W. J. H. Prinzen, Mr. P. J. A. Smitz, Mr. A. Sassen, Jhr. Mr. J. B. A. J. M. Verheijen, W. Merkelbach, Mr. E. H. J. M. van Zinnicq Bergmann. Presidente H. M. de Koningin-Regentes. Vice-President: Jhr. Mr. J. zE. A. van Panhuijs. Leden: Jhr. Mr. AV. A. C. de Jonge, Mr. A. J. Swart, Mr. C. J. A. Heydenryck, Jhr. Mr. J. F. van Humalda van Eijsinga, Mr. H. A. des Amorie van dér Hoeven, Jhr. Mr. W. F. Rochussen, Z. E. Mr. J. Heemskerk Azn., Minister van Staat, Mr. P. F. Hubrecht, J. C. C. den Beer Poor- tugael, Mr. J. P. R. M. de Nerée van Babberich, Mr. T. M. C. Asser, P. ten Bosch, Jhr. Mr. H. van der Wijck, Mr. U. H. Huber. SecretarisMr. G. Roijaards.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 33